Chính sách chất lượng của công ty

Cập nhật: 17/06/2016
Lượt xem: 3283
         Công ty Cổ phần Thiết bị công Nghiệp và Chuyển giao Công nghệ Việt Thắng hoạt động với tiêu chí: “Khẳng định uy tín vượt trội ” là quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vì thế công ty luôn phấn đấu để cung cấp tới khách hàng, Chủ đầu tư những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
         Để tăng cường sự thỏa mãn của khách hàng, Việt Thắng cam kết xây dựng và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, với các trọng tâm chính như sau:
         Chất lượng: Việt Thắng đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng, Chủ đầu tư; sản phẩm tuyệt đối đạt chất lượng và an toàn khi vận hành.  
         Con người: Việt Thắng đảm bảo năng lực cần thiết cho cán bộ, công nhân viên thông qua công tác đào tạo huấn luyện.
         Hoạt động quản lý: Việt Thắng luôn tối ưu hóa các hoạt động quản lý nội tại, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả các yêu cầu liên quan đến dịch vụ trước, trong và sau bán hàng.
         Cải tiến: Việt thắng cam kết ưu tiên dành mọi nguồn lực trong việc thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.
        Lãnh đạo Công ty đảm bảo chính sách chất lượng được xem xét để luôn thích hợp và được truyền đạt trong tổ chức để mọi thành viên hiểu rõ, thực hiện, duy trì nội dung chính sách này.


 
© 2016 - Viethang.vn. Ltd. All rights reserved - Phiên bản mobile
Website được thiết kế bởi Tất Thành